Tjänster

Vi har och tar uppdragets perspektiv.

Uppdrag

Brandskydd och risk – från skiss till slutleverans.

Karriär

Arbeta och utvecklas med oss.

Medarbetare

Kunskap, erfarenhet och engagemang.

30 år av glöd

I år firar vi på Brandkonsulten AB 30 år. På vår resa genom åren har vi tillsammans, med passion för brandskydd, byggnader och människor, byggt ett företag och skapat en kultur som vi är mycket stolta över. Vi vill tacka alla medarbetare, beställare och samarbetspartner som varit med oss under åren. Tillsammans firar vi nu 30 år av glädje och av glöd.

1990 grundas Brandkonsulten AB som då heter Brandkonsulten Kjell Persson AB. Redan här får företaget sin glöd och sitt engagemang av Kjell.
Kjell gifter sig med Åsa Fallqvist, som intar en för bolaget viktig roll som personalchef och administrativ chef. Företaget byter nu namn till Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB.
Förändringar i lagstiftningen sker, vilket ändrar sättet att arbeta. Kjell var en pionjär inom byggnadstekniskt brandskydd och i sitt sätt att bemöta kunder.
Mattias Skjöldebrand anställs som den förste brandingenjören och är 25 år senare kvar inom företaget.
Brandkonsulten AB har alltid haft sitt säte kring Vanadisplan och har sedan 1997 sitt kontor på Gävlegatan 12B i Stockholm, med utsikt över Vasastans vackra takåsar.
Brandkonsulten AB etablerar kontor i Östergötland. Från början var kontoret placerat i Linköping men på senare tid har vi vår bas i Norrköping.
Brandkonsulten AB tar in företagets första sommarpraktikant. Som en del i satsningen Brandkonsulten Academy har vi numera flera praktikanter varje år. Vi är ett drivhus för branschens bästa brand- och riskkonsulter.
För att främja utveckling och kunskapsutbyte har Brandkonsulten AB sedan 2005 delat ut stipendier till studenter som på olika sätt visat lite extra glöd under studietiden.
Kjell Fallqvist lämnar över delar av ägarskapet till Anders Karlsson, Christian Ståleker, Daniel Fridström, Magnus Lindström och Magnus Nordberg.
Anders Karlsson, anställd 1999, tar över som VD. Kjell Fallqvist är kvar i styrelsen och som mentor för företagets nyanställda, unga ingenjörer.
Umeåkontoret öppnas 2016 samtidigt som Stockholmskontoret genomgår en större renovering. Även Norrköpingskontoret expanderar, och 2017 går flytten till större lokaler på Norrköpings bästa adress. Kontorsinvigningarna firas generöst enligt vårt motto ”Fira det som firas kan”.
Daniel Fridström tar över rollen som VD efter Anders Karlsson, 18 år efter att Daniel kom till företaget som sommarpraktikant. Samma år öppnar vi kontor i Göteborg.
Brandkonsulten AB planerar för en stor 30-årsfest. Planeringen får avbrytas p g a en pandemi, men vi ställer inte in, vi ställer om. Den rådande situationen ställer höga krav på anpassning och flexibilitet. En inställning som vi är stolta över att ha naturligt i företaget.

#30ÅRAVGLÖD

Brandingenjör Kjell Fallqvist grundade Brandkonsulten AB 1990 och var VD fram till 2015. Numera sitter Kjell i Brandkonsulten AB:s styrelse samt verkar som en av företagets seniora konsulter och mentorer.
Kjell Fallqvist
Linda Widmark arbetar sedan 2011 som brandingenjör och civilingenjör riskhantering på Brandkonsulten AB. Under 2019 utsågs Linda till vice VD och utöver det är hon också kvalitets- och miljöansvarig.
Linda Widmark
Erik Sävmark arbetar sedan 2013 som brandingenjör och civilingenjör riskhantering på Brandkonsulten AB. Erik är också en av tre gruppchefer i Stockholm.
Erik Sävmark

Konsult För En Dag!

Studerar du till brandingenjör och är nyfiken på konsultrollen? Som Konsult För En Dag, KFED, får du prova på hur det är att arbeta som brand- och riskkonsult på ett av Sveriges främsta företag i branschen. Du får följa med våra erfarna konsulter ut i verkligheten. Vi ser till att dagen blir varierad med innehåll som exempelvis brandteknisk inventering, platsbesök och möten.
Läs mer om KFED

Daniel Fridström, VD

Vår affärsidé är att biträda byggsektorns professionella aktörer med rådgivning angående byggnadstekniskt brandskydd, riskanalyser och systematiskt brandskyddsarbete i byggprojektens alla skeden. Det innebär att vi medverkar i både små och stora projekt och i alla skeden av plan- och byggprocessen, från idéskiss till relationshandling. Med stor kunskap, lång erfarenhet och stort engagemang, i kombination med vår förmåga att tänka nytt, tar vi fram de mest relevanta lösningarna för varje projekt.

På uppdragets villkor!

Vi är specialister på att analysera risker och ta fram smarta lösningar anpassade efter byggnadens och verksamhetens förutsättningar. Hos oss finns den kunskap som behövs för att omsätta lagkrav till praktiska lösningar. Brandskyddet får aldrig bli ett hinder för byggnaden och den verksamhet som finns i den. Välkommen till Brandkonsulten AB!