30 år av samarbeten

15 dec 2020

Samverkan och långsiktiga relationer är något vi prioriterar på Brandkonsulten AB. Tillsammans med JM har vi bidragit till trygga och väl fungerande byggnader i 30 år. Tack för ert förtroende och det goda samarbetet.