En upplevelse utöver det vanliga!

Med målsättningen att ge nya perspektiv på viktiga och aktuella frågor skapar Tekniska museet en upplevelsearena med spjutspetsteknik inom visualiseringsteknik. Byggnaden som uppförs med en spektakulär böljande träkonstruktion med 2500 enskilda balkar kommer att bli ett nytt landmärke i Stockholm och ett nytt referensobjekt för vad som är möjligt att konstruera i trä.

Handläggande brandingenjör Stefan Karlquist:
”Att uppföra en byggnad nästan uteslutande i trä är förstås en brandteknisk utmaning. I ett bra samarbete med beställare, arkitekt och övriga projektörer har lösningar kunnat genomföras som uppfyller de höga brandskyddskraven som gäller för samlingslokaler utan att påverka lokalernas karaktär. Bland annat har invändiga träytor försetts med en transparent brandskyddslack och bärande träkonstruktioner har dimensionerats så att bärverkskraven uppfylls utan inklädnad”.

Vi hjälper dig med tillgänglighetsanpassning!

Vi breddar våra tjänster! August är nu certifierad sakkunnig inom tillgänglighetsanpassning. Det är en aktuell och viktig fråga att personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga har tillgång att entra byggnader och lokaler.

Hur kommer det sig att du valde tillgänglighetsanpassning?
Jag fick idén då det vid upprepade tillfällen i projekt efterfrågades tillgänglighetskompetens. Det är inte ovanligt att vi som brandingenjörer får frågan, även om jag själv inte känner till någon annan som besitter båda kompetenserna. Samtidigt blir det ofta samtal i projekt mellan brandkonsult och tillgänglighetskonsult där ena parten ska säkerställa tillträde till byggnaden och den andra säkerställa möjlighet till utrymning. På så sätt lär sig brandkonsulter också mycket om tillgänglighetsfrågor. Jag såg en möjlighet att ta till vara dessa erfarenheter genom att certifiera mig.

Hur har utbildningen sett ut?
Inför tentamen gick jag två kortare utbildningar. En hade praktiska inslag och inlevelseövningar samt teori och praktisk tillämpning av att arbeta som sakkunnig. Värdet av inlevelseövningarna var över förväntan och gav ökad förståelse för att leva med funktionsvariationer och de begränsningar det kan innebära att till exempel sitta i rullstol eller leva med en synnedsättning. Den andra kursen var förberedande inför tentamen.

Vad ser du för utmaningar?
Jag har arbetat 7 år som brandkonsult och blivit trygg i arbetsmetoderna vi tillämpar på Brandkonsulten AB. Då jag ännu inte har samma stora erfarenhet av tillgänglighet som disciplin gäller det att ta sig tid, att inte förhasta sig, för samtidigt som det finns mycket gemensamt mellan brandskydd och tillgänglighet är regelverken också olika. Jag är därför väldigt ödmjuk inför uppgiften.

Vad ser du för fördelar med denna kompetensutveckling för Brandkonsul-
ten AB?
För Brandkonsulten AB och även för kunden finns det stora fördelar att arbeta med tillgänglighet och brandprojektering parallellt då man kan hitta lösningar, istället för motsättningar, mellan brand- och tillgänglighetskrav.

Hur skiljer det sig att vara brandkonsult versus tillgänglighetskonsult?
Min uppfattning är att arbetsmetoderna inom de olika disciplinerna generellt ser olika ut. Likaså utformningen av beskrivningar och utlåtanden. Där ser jag stora möjligheter att lära mig saker från hur tillgänglighetskonsulter arbetar och uttrycker sig, och samtidigt använda mig av min mångåriga erfarenhet som brandkonsult.

Läs mer om vår nya tjänst och vad vi kan hjälpa till med HÄR!

Det bästa av två världar!

Atrium Ljungberg genomför fram till 2025 en varsam renovering av hus 49 – Stora Marknadshallen inom Slakthusområdet.

Med välvda tak, dubbel takhöjd och häftiga glaspartier kommer kontorslokaler utöver det vanliga att tillskapas. Renoveringen innebär brandtekniskt ett stort lyft med installation av både sprinkler och brand- och utrymningslarm som en grund i det byggnadstekniska brandskyddet.

Anrik charm kombinerat med ett modernt brandskydd, det bästa av två världar!

Har ni frågor om projektet eller hur vi jobbar med ett anpassat brandskydd för befintliga byggnader – kontakta Lars-Olof Björkstad.

Visionsbild: Atrium Ljungberg

Saken är biff!


Vid årsskiftet flyttade Gudruns Kött & Charkuterier från sina nuvarande lokaler i Slakthusområdet till en helt ny toppmodern fabrik i Jordbro.

Brandkonsulten AB har haft ett omfattande uppdrag som förutom medverkan i projekteringsarbetet och utförandekontroller omfattat släckvattensutredning, riskutredning för hantering av brandfarlig vara och insatsplanering. Vi tackar vår uppdragsgivare Skanska för förtroendet och ett gott samarbete.

Vill ni veta mer om projektet – kontakta Markus Jonsson.

Vill du bli en del av vårt framgångsrika team? Vi söker brandkonsulter till Malmö!

Januari 2022 utökade vi vår redan framgångsrika verksamhet i Sverige med kontor i Malmö där två konsulter arbetar i dagsläget. Efterfrågan av våra tjänster i södra Sverige ökar och vi söker därför fler brandkonsulter till vårt positiva och kompetenta team i Malmö. Är du en driven brandingenjör med något eller några års erfarenhet, stort engagemang och liksom vi drivs av att vi ska vara det självklara valet för kunden, då kan du vara rätt person för oss!

Vår företagskultur är präglad av frihet under ansvar, trygghet och tillit. För oss är det viktigt att ha roligt på jobbet och vår arbetsplats genomsyras av gemenskap och generositet, där du har stor möjlighet att påverka din personliga utveckling. Mer information finner du på vår hemsida.

Vill du bli en av oss? Ansök med CV och personligt brev till jobbahososs@brandkonsulten.se

För frågor angående tjänsten kontakta Lars Antonsson, Kontorschef Göteborg/Malmö, mobil 076-815 00 55 eller Daniel Fridström, VD, mobil 070-888 99 37.

Vi önskar att få in din ansökan senast 1 juni men urval och Intervjuer sker löpande.

Vi ses hos Brandkonsulten AB!

Vi söker en Office Manager till vårt Stockholmskontor!


Ansök till tjänsten HÄR!
Liten, men tuff!


På en av Hagastadens allra minsta byggrätter med en bruttoarea på 270 m2 har Humlegården med Serneke som entreprenör uppfört Mitokondrien.

Med sin spännande form med glaspartier och sluttande tak som från gavel till gavel sjunker från 10 m till 4 m kommer Mitokondrien att bli en spännande mötesplats i stråket längs med Norra Stationsgatan. Brandkonsulten AB har varit engagerade som sakkunnig brand från första början och ser nu fram emot att kunna besöka byggnadens restaurang som invigs inom kort!

Vill ni veta mer om projektet – kontakta Petter Strid.


Brandsäkra förskolor i Skåne!

Brandkonsulten AB har genom det nya kontoret i Malmö etablerat sig i södra Sverige och har under det senaste året hittat nya kontaktvägar och många fina samarbeten. Ett av dessa är med AMW-Gruppen AB där Brandkonsulten AB har bistått med utformning av brandskyddet i tre nya, moderna förskolor i Hörby, Skurup och Trelleborg. Brandkonsulten AB har även assisterat AMW-Gruppen med att utforma det systematiska brandskyddsarbetet för förskolorna, vilket säkerställer att byggnadernas brandskydd upprätthålls över tid.

”Att få jobba med Brandkonsulten har varit oss till väldigt stor hjälp, framför allt har deras breda och långa erfarenhet givit oss optimala lösningar på våra utmaningar. Deras konsulter har alltid funnits vid vår sida för att hjälpa oss igenom våra utmaningar. Vår kontakt Marcus Larsson har följt oss under våra tre förskolor som vi byggt i Hörby, Skurup samt Trelleborg. Marcus har varit helt fantastisk och visat prov på enormt stort kunnande, vi är jättenöjda.”– Patrik Carlryd, AMW-Gruppen.

Vill du veta mer om arbetet mellan Brandkonsulten AB och AMW-Gruppen, kontakta Marcus Larsson. Behöver du rådgivning inom brandskydd eller hjälp med brandprojektering i södra Sverige, kontakta Marcus Larsson eller Joakim Trane.

Brandkonsulten AB i Malmö


Lämnat startgropen med siktet inställt på att bli ett större team med större möjlighet att hjälpa till i fler projekt!

Sedan ett år tillbaka finns Brandkonsulten AB i Skåne, med utgångspunkt i Malmö. Vi är för tillfället två konsulter på Malmökontoret med huvudfokus på Skåneregionen men vi rör oss i ett upptagningsområde som möter våra kollegor både i Norrköping och Göteborg. Den nära kontakten med alla härliga kollegor på huvudkontoret i Stockholm och på respektive lokalkontor gör att vi dagligen arbetar med att bevara den anda och kvalitet som är Brandkonsulten AB samt att brandtekniska bedömningar och lösningar är enhetliga över hela landet.

Vi är ett aktivt kontor och ni kan bland annat stöta på oss i MTB-spåren, på padelbanor eller i skidbacken (när vi tagit oss några mil norrut eller söderut). Håll utkik efter vår logga och säg gärna hej!

Vill du veta mer om vårt arbetssätt, våra projekt eller hur vi kan hjälpa just dig med den där lokalanpassningen eller inventeringen, kontakta Joakim Trane eller Marcus Larsson. Vi sitter i nyrenoverade lokaler på Helio K6, Kungsgatan 6 i Malmö, välkommen förbi oavsett om du vill prata brandskydd eller ta en fika i cafét!

Tycker du Malmökontoret låter som en intressant arbetsplats? Håll utkik på våra sociala medier, en rolig nyhet kommer ut inom kort!Kista Galleria – Since 1999!1999 anlitades Brandkonsulten AB för att hjälpa till i arbetet med att ta fram bygghandlingar för en utbyggnad av Kista Centrum. Utöver handelsytor inom Kista Galleria omfattade projektet uppförande av garage, större foodcourt, Filmstaden och två högre byggnader med studentbostäder som uppfördes ovanpå Kista Galleria.

Brandkonsulten AB har sedan dess varit huskonsult för Kista Galleria och har medverkat i bland annat ytterligare utbyggnadsprojekt, uppföljande inventeringar, merparten av hyresgästanpassningarna och riskutredningar kopplade till gasolhanteringen för restaurangerna.

Vill ni veta mer om hur vi jobbat med brandskyddet inom Kista Galleria genom åren – kontakta Anders Klippberg.