Brandkonsulten AB stödjer Världens Barn

Vi stödjer Världens Barns insamling för alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Likt många år tidigare skänker Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB 50 000 kr till förmån för Världens Barn.

Välkommen Elin!

Efter avslutade studier vid Lunds Universitet ansluter Elin Pettersson, brandingenjör och civilingenjör inom riskhantering, till Brandkonsulten AB:s team i Norrköping. Elin har sedan tidigare genomfört sommarpraktik inom ramarna för Brandkonsulten Academy och under våren har hon skrivit sitt examensarbete med stöd från oss på Brandkonsulten.

Vi är väldigt glada över att Elin har valt att börja hos oss och hon blir en bra förstärkning både lokalt i Norrköping och på företaget i stort.

Certifiering ISO 9001 och ISO 14001

Brandkonsulten AB har sedan 2011 en certifiering för brandkonsultföretag enligt SBF 2003:1 i högsta klassen, K-nivå.

Vi är stolta över att meddela att vårt kvalitetsledningssystem nu även är certifierat enligt ISO 9001 och att vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001.

”Certifieringarna hjälper oss att fortsätta arbeta på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt där vi alltid har våra kunder i fokus” säger VD Daniel Fridström.

Behöver du hjälp med hantering av brandfarlig vara?

För att hantera brandfarlig vara är det viktigt att kunna hitta rätt bland lagar, föreskrifter, tolkningar och handböcker som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger ut. Det gäller att hitta flexibla lösningar som fungerar för verksamhetens behov, vilket säkerställs med en genomarbetad och projektanpassad riskutredning. Att hjälpa verksamheter med brandfarlig vara är något Brandkonsulten AB har lång erfarenhet av och vi har också sett ett ökat behov av detta. Vi har därför breddat kunskapen så vi numera har flera specialister inom området på samtliga av våra kontor. Vi kan åta oss alla typer av projekt där brandfarlig vara hanteras och där tillstånd krävs, vilket kan vara allt från större anläggningar som laboratorier, lager och industrier till mindre gasolanläggningar i restaurangkök och bergvärmeanläggningar. Har du frågor eller behöver hjälp, kontakta gärna Martin Wier hos oss.

Trevlig sommar!

Vi på Brandkonsulten AB önskar en trevlig sommar!

Vi håller kontoren stängda v. 29-31 och ser fram emot en spännande höst tillsammans!

Stipendieutdelning Lunds Tekniska högskola

I 15 år har Brandkonsulten AB delat ut stipendier till studenter i avgångsklasserna för brandingenjörer i Lund.

Det är därför extra roligt att få dela ut stipendier i dubbla klasser i år, då förra årets examensmiddag och stipendieutdelning blev framflyttad på grund av pandemin.

Stipendiaterna har nyligen utsetts i samråd med programledningen, men vi avslöjar inte vilka de är förrän på examensmiddagen senare i höst.

Här kan du läsa mer om våra stipendier.

Brandkonsulten academy 2021

Denna vecka hälsar vi våra sommarpraktikanter varmt välkomna till oss på Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB!

Under åtta veckor kommer studenterna Lukas, Towe, Lisa, Joakim, Filip, David och Oskar få följa med våra brand- och riskkonsulter på spännande uppdrag och testa på hur det är att arbeta som konsult hos oss. Utöver detta kommer sommarpraktikanterna delta i vårt uppskattade utbildningsprogram Brandkonsulten academy.

Vi ser fram emot att få lära känna och utbilda framtidens brand- och riskkonsulter.

Vägledning arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1

Den 20 maj höll Magnus Nordberg en presentation för BIV, Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, angående tillämpning av Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1.

Magnus som har arbetat på Brandkonsulten i 17 år, är även ordförande i branschorganisationen BRA och har varit med i den arbetsgrupp som tagit fram BRA:s vägledning avseende AFS 2020:1.

”Det finns ett enormt intresse från branschen och vi hoppas denna vägledning ska underlätta för både projektörer och byggherrar”, säger Magnus efter presentationen.

Vill du veta mer om AFS 2020:1, kontakta gärna Magnus eller någon av oss andra på Brandkonsulten!

Brandkonsulten AB växer! Nu söker vi brandkonsulter i Göteborg

Hösten 2019 utökade vi vår redan framgångsrika verksamhet i Sverige
med kontor i Göteborg och här arbetar i dagsläget fyra dedikerade
konsulter. Våra uppdrag på Västkusten ökar och vi söker därför fler
brandkonsulter till vårt positiva och kompetenta team på Avenyn. Är
du en engagerad brandingenjör med några års erfarenhet och liksom
vi drivs av att vara det självklara valet för kunden, då är du rätt person
för oss.

Vår företagskultur är präglad av frihet under ansvar, trygghet och
tillit. För oss är det viktigt att ha roligt på jobbet och Brandkonsulten AB
är arbetsplatsen som genomsyras av gemenskap och generositet, där
du har stor möjlighet att påverka din personliga utveckling.

Mer info finner du här www.brandkonsulten.se
Vill du bli en av oss? Ansök här.

Senast 1 juli önskar vi få din ansökan men vi intervjuar löpande.

För frågor angående tjänsten kontakta
Lars Antonsson, Kontorschef Göteborg
eller Marie Wallberg, HR chef

Nytt landmärke i Motala

Brandkonsulten AB bidrar med kunskap och erfarenhet i Kv Facklan i Motala.

Här planeras hyresrätter i ett 15 våningar högt hus där stor del av stomme och fasad är prefabricerad och monterad på fabrik, med dess fördelar och utmaningar.

Projektet genomförs i samverkan mellan Bostadsstiftelsen Platen och NCC.

Vi på Brandkonsulten AB är extra glada att få vara en del av projektet eftersom Motala får en spännande byggnad och projektet kan handläggas lokalt från vårt kontor i Norrköping.