Certifieringar

Företaget har ett kvalitets- och miljöled­nings­system som är certifierat enligt ISO 9001 respektive ISO 14001. Certifieringarna innebär att vi arbetar strukturerat och systematiskt med kvalitetssäkring, kompetensutveckling och med ständiga förbättringar.  

Flera av företagets konsulter är certifierade sakkunniga inom brandskydd enligt Boverkets författ­ningssamling, SAK3, BFS 2011:17.

Sedan 2011 är Brandkonsulten AB certifierat enligt Norm brandkonsultföretag 2011, SBF 2003:1 framtagen av Brandskyddsföreningen. Certifiering och årlig revision utförs av SBSC, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering.

För att kunna certifieras krävs att företagets konsulter har den kompetens som krävs i varje projekt företaget åtar sig och att företaget har ett fungerande kvalitetssystem. Certifiering sker mot tre kvalitetsnivåer – Enkel (E), Normal (N) och Kvalificerad (K).

Brandkonsulten AB var Sveriges första certifierade brandskyddskonsult i högsta klassen. Vår certifiering i kvalitetsnivå K innebär att vi har kompetens för alla projekt på byggmarknaden.

Läs mer om våra uppdrag

Brandkonsulten AB - Sveriges Brandkonsultförening, BRA