En god historia

”Jag älskar fortfarande att öppna en ritning.” 

Kjell Fallqvist, grundare av Brandkonsulten AB

Brandkonsulten AB grundades av Kjell Fallqvist 1990 och var från början något av ett familjeföretag. Livskamraten Åsa Fallqvist har varit med från starten. I dag är Kjell fortfarande verksam i bolaget, som brandkonsult, stöd för nyanställda och ledamot i styrelsen.

Intresset för yrket väcktes när Kjell arbetade som brandman i Täby och utbildningen till brandingenjör inleddes 1975. Därefter arbetade Kjell som brandingenjör på Johannes brandstation, för att några år senare bli konsult på Brandförsvarsföreningen (numera Brandskyddsföreningen). Efter en tid som riskingenjör på försäkringsbolag valde Kjell att starta Brandkonsulten AB.

”Under början av min yrkesbana var det fortfarande frivilligt att anlita en brandkonsult eftersom bygglagstiftningen inte krävde någonting annat. När EU:s produktdirektiv infördes 1995 förändrades förutsättningarna. Det nya direktivet innebar att de som producerade en vara själva hade ansvar för den, vilket för byggbranschen innebar att de som byggde husen behövde ha sakkunniga inom bland annat brandskydd. Då förändrades förutsättningarna.”

Kjell och Åsa delade på arbetsuppgifterna – Kjell som konsult och Åsa som administrativt ansvarig – en ansvarsfördelning som Brandkonsulten AB bär spår av även idag. En bra konsultation ställer krav på en god organisation och en fungerande administration. Det går hand i hand.

”När jag startade Brandkonsulten AB 1990 hade jag som ambition att skapa en arbetsplats där jag själv ville vara anställd. En arbetsplats med gott administrativt stöd och med människor som älskade byggnader, inte bara brandskydd. För mig var det också viktigt att se våra kunder som arbetskamrater, att alltid ta våra uppgifter på största allvar och våga vara personliga i vår konsultation. Den inställningen är lika viktig idag som när vi startade.”

Kjell Fallqvist har tidigare varit ordförande i Sveriges Brandkonsultförening, BRA, grundat stipendier tillägnade studenter på Lunds Tekniska Högskola och Luleå Tekniska Universitet samt författat ett antal skrifter, däribland Brandskydd i Boverkets byggregler tillsammans med Anders Klippberg som jobbat på företaget sedan 1999.

Brandkonsulten AB - Historia - Möte i Loungen