BST-koncernen förvärvar Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB

23 feb 2021

Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB ingår från och med den 1 mars 2021 som en del av BST-koncernen, vars huvudägare är IK Investment Partners. Brandkonsulten AB kommer att drivas vidare som ett oberoende och självständigt bolag inom BST. Tidigare ägare och företagets grundare Kjell Fallqvist fortsätter sina engagemang i företaget och i olika roller som seniora konsulter och i bolagets ledning.

BST är en marknadsledande koncern i Sverige inom sprinkler och brandskyddssystem. Med BST och IK Investment Partners som huvudägare får Brandkonsulten AB de bästa förutsättningarna att fortsätta sin fina utveckling och vara det självklara valet för medarbetare och kunder.

”BST och Brandkonsulten AB har tillsammans ett stort engagemang med fokus på kunden. I
30 år har Brandkonsulten AB:s framgångsfaktorer varit glädje, kunskap, kvalitet och engagemang. Med energi och kraft från BST lägger vi nu grunden för ytterligare 30 år av smarta och hållbara lösningar anpassade efter byggnadens behov, funktion och form.”
Daniel Fridström, VD på Brandkonsulten AB.

För mer information, kontakta:
Daniel Fridström, VD, Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB
Peter Bühler, VD, BST-gruppen