Mitokondrien

02 mar 2023


På en av Hagastadens allra minsta byggrätter med en bruttoarea på 270 m2 har Humlegården med Serneke som entreprenör uppfört Mitokondrien.

Med sin spännande form med glaspartier och sluttande tak som från gavel till gavel sjunker från 10 m till 4 m kommer Mitokondrien att bli en spännande mötesplats i stråket längs med Norra Stationsgatan. Brandkonsulten AB har varit engagerade som sakkunnig brand.