Uppfinnaren, Dalénum

11 okt 2022

JM avslutar ett drygt decennium av stadsutveckling av Dalénumområdet från fabriksområde till en levande stadsdel med Kv Uppfinnaren. Ett bostadshus med ägarlägenheter och med en vacker tegelfasad och spröjsade fönster.