Ursvik Entré

30 mar 2023

Ursvik Entré, den nästan 500 m långa böljande fasaden som löper längs med vägen och är tidigare känt som Bankhus 90, uppfördes ursprungligen som huvudkontor för SEB, men har nu anpassats och moderniserats för nya verksamheter och hyresgäster.

Brandkonsulten AB är engagerade i arbetet med att förädla fastigheten. Arbetet har bland annat inneburit en genomgående inventering samt anpassning av byggnadens brandskydd till ett flertal olika hyresgäster och verksamheter såsom Ambulanssjukvården, SATS, vårdcentral, restaurang, cafe´och ett flertal kontorsverksamheter.