Kista Galleria – Since 1999!

16 feb 20231999 anlitades Brandkonsulten AB för att hjälpa till i arbetet med att ta fram bygghandlingar för en utbyggnad av Kista Centrum. Utöver handelsytor inom Kista Galleria omfattade projektet uppförande av garage, större foodcourt, Filmstaden och två högre byggnader med studentbostäder som uppfördes ovanpå Kista Galleria.

Brandkonsulten AB har sedan dess varit huskonsult för Kista Galleria och har medverkat i bland annat ytterligare utbyggnadsprojekt, uppföljande inventeringar, merparten av hyresgästanpassningarna och riskutredningar kopplade till gasolhanteringen för restaurangerna.

Vill ni veta mer om hur vi jobbat med brandskyddet inom Kista Galleria genom åren – kontakta Anders Klippberg.