Daniel Fridström

Brandingenjör - Civilingenjör riskhantering, Vice VD, Certifierad SAK 3 - Nivå K / Stockholm