Henric Fält

Brandingenjör - Civilingenjör riskhantering, Tekniksamordning, Certifierad SAK 3 - Nivå K / Stockholm