Sagan om de två tornen!

22 jun 2023

Den 10 juni 1923 invigdes Högalidskyrkan, en av den svenska nationalromantikens viktigaste kyrkobyggnader. Kyrkan ritades av arkitekt Ivar Tengbom som kommit tvåa i tävlingen om att få rita Stockholms Stadshus och det sägs att han ritade två torn på Högalidskyrkan för att den skulle stå sig i konkurrensen med, och kanske till och med överglänsa Stadshuset.

2017 påbörjades projektering för renovering, upprustning och utbyte av tekniska system. En viktig del i projektet har varit tillgänglighetsanpassning med en ny hiss som förbinder entréplanets övre vapenhus och källarplanets nedre vapenhus med nya RWC. I källarplanet har nya administrativa lokaler tillskapats och ungdoms- och samlingslokalerna har byggts om.

Under tiden som kyrkan har varit stängd för invändig upprustning har kyrkan klätts in med byggnadsställningar för att möjliggöra rengöring och omfogning av tegelfasad och byte av koppartak.

På dagen 100 år efter invigningen, den 10 juni 2023, stod Högalidskyrkan äntligen klar för återinvigning och en hel veckas firande med bl a uruppförande av Högalidsmässan. Med den restaurerade kyrksalen, den förbättrade tillgängligheten, de fräscha församlingslokalerna i källarplanet och tornen som är återställda till sin forna glans är Högalidskyrkan redo att fortsätta trona på sitt berg i åtminstone ytterligare 100 år.

Brandkonsulten AB har medverkat i projektet från programhandling till återinvigning. Vår roll har varit att hitta enkla och robusta brandtekniska lösningar bland annat i samråd med antikvariskt sakkunnig.

Foto: Susanne Svidén