Brandskydd under byggtid

För att få brandskyddet att fungera – från första spadtag till sista etappens inflyttning – krävs engagemang. Vi vet att det är viktigt att få med alla de åtgärder som behövs i planering och i kalkyler. Därför lyfter vi frågan om brandskydd under byggtid tidigt i projekten.

I om- och nybyggnadsprojekt arbetar vi och våra medprojektörer mot en given målbild – den färdiga lokalen eller byggnaden. När allt är klart ser vi framför oss ett fungerande brandskydd med brandcellsgränser mot grannar, avskilda trapphus, brandskyddat bärverk och bra ytskikt. Alla tekniska system, som exempelvis brand- och utrymningslarm samt sprinklerinstallationer, kommer att vara provade och i drift.

Brandkonsulten AB - Brandskydd under byggtid

Kvalitet tack vare planering

När vi kommer ut under byggtid hittar vi ofta brister i exempelvis utrymningssäkerhet för dem som vistas på arbetsplatsen och brister i brandcellsgränser mot intilliggande verksamheter eller byggnader med många våningsplan i öppen förbindelse.

Vår erfarenhet är att nyckeln för ett framgångsrikt arbete med brandskydd under byggtid är en bra planering av projektets olika etapper där brandskyddet måste belysas inför varje etapp.

Besök på plats

En plan för brandskydd under byggtid kan och får aldrig vara en skrivbordsprodukt. Brandskyddet måste anpassas till både de faktiska och ibland oplanerade förhållandena på en byggarbetsplats. Därför gör vi gärna löpande kontroller under byggtiden tillsammans med platschef eller entreprenör.

Att göra platsbesök under byggtiden ger oss också möjligheter att kontrollera exempelvis schakt och dolda utrymmen som kommer att vara igenbyggda och svåråtkomliga när det är dags för slutkontroll.

Kontakta oss om du vill veta mer