Utbildning och konferenser

Vår styrka ligger i vår långa, breda och samlade erfarenhet kring brandskyddsprojektering, riskhänsyn och brandfarlig vara. Vi delar gärna med oss av denna kunskap, skräddarsyr föreläsningar och hjälper till att genomföra större utrymningsövningar utifrån de önskemål som finns.

Flera av våra brandingenjörer har tidigare jobbat som föreläsare, lärare och instruktörer inom olika organisationer, däribland Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Brandskyddsföreningen. Vi medverkar också som föreläsare och moderatorer på brandskyddskonferenser, både nationellt och internationellt.

Vi kan konsten att på ett pedagogiskt sätt förklara bland annat byggnadstekniskt brandskydd i såväl teori som praktik.

Kontakta oss om du vill veta mer