Uppdrag

Som konsulter utgår vi alltid från byggnaden och uppdraget. Med kunskap, erfarenhet och engagemang i kombination med vår förmåga att tänka nytt, tar vi fram de mest relevanta lösningarna för varje projekt.

Vi medverkar i både små och stora projekt och i alla skeden av plan- och byggprocessen, från idéskiss till relationshandling.

Här kan du ta del av exempel på uppdrag.

Kontakta oss om du vill veta mer