Välkommen Elin!

14 sep 2021

Efter avslutade studier vid Lunds Universitet ansluter Elin Pettersson, brandingenjör och civilingenjör inom riskhantering, till Brandkonsulten AB:s team i Norrköping. Elin har sedan tidigare genomfört sommarpraktik inom ramarna för Brandkonsulten Academy och under våren har hon skrivit sitt examensarbete med stöd från oss på Brandkonsulten.

Vi är väldigt glada över att Elin har valt att börja hos oss och hon blir en bra förstärkning både lokalt i Norrköping och på företaget i stort.