Vi hjälper dig med skyddsrumsbesiktningen!

07 nov 2023

Skyddsrum är en viktig och aktuell del av civilförsvaret och ansvaret för skyddsrummen ligger på fastighetsägaren. Filip Andersson är brandkonsult och numera även certifierad skyddsrumssakkunnig på Brandkonsulten AB.

Hur kommer det sig att du valde att certifiera dig?
Jag anser att skyddsrummens samhällsviktiga användningsområden är väldigt intressanta, både i fredstid och vid en eventuell krigssituation. I samband med olika projekt förekommer det att vi får frågor om skyddsrum. Det är heller inte ovanligt att vi vid inventeringar, kopplade till fastighetens brandskydd, stöter på befintliga skyddsrum som behöver hanteras.

Vilka är fördelarna med tjänsten för våra kunder?
I projekten finns det för kunden flera fördelar med att Brandkonsulten AB breddat sin kompetens. Vi har möjlighet att vara det självklara valet även inom detta område då vi kan ge rätt besked som gynnar både den berörda fastighetens byggnadstekniska brandskydd och skyddsrummen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, utfärdar certifieringen där den skyddsrumssakkunnige tilldelas ett eget s k SRG-nummer. Detta påvisar att vi har erforderlig kompetens inom området vilket ses som en stor trygghet för kunden.

Hur kan Brandkonsulten AB hjälpa till i och med denna nya kompetens?
Vi kan erbjuda inventering där skyddsrummens status och funktioner kontrolleras enligt MSB:s riktlinjer. Vid tidigare bristfälliga utföranden kan även våra brandkonsulter vara behjälpliga med rådgivning och vidare åtgärdsförslag till fastighetsägaren.

Har ni frågor eller vill veta hur vi bäst kan hjälpa just er, kontakta Filip Andersson.