Högt i tak!

05 dec 2023

Lantmännen Unibake har låtit uppföra en toppmodern helautomatiserad frysanläggning i anslutning till befintligt bageri i Örebro.

Fryslagret är en imponerande anläggning med en längd av 134 m, en höjd av 36 m och med 24 000 pallplatser vilka betjänas av automatiska stapelkranar. Lagret skyddas av ett lågsyresystem i syfte att minimera risken för brand.

Inom låglagerdelarna finns bland annat palleteringsyta, maskinrum och logistikkontor. Total byggyta är ca 7 400 kvm.

Brandkonsulten AB har på uppdrag av totalentreprenören Peab varit delaktig under hela projektets genomförande.

Vill ni veta mer om projektet – kontakta Markus Jonsson.