Sveriges Brandkonsultförening, BRA

Sedan 2019 är Magnus Nordberg – brandingenjör och civilingenjör inom riskhantering – ordförande i Sveriges Brandkonsultförening, BRA. Föreningens syfte är att driva branschgemensamma frågor och vara en partner när det gäller lagstiftning, praxis och erfarenhetsutbyte.

För att vara medlem ska företaget ha en kompetens- och kvalitetsnivå som garanterar att kunden kan vara säker på att uppdraget utförs på ett korrekt sätt. Medlemsföretagen ska ha ett dokumenterat ledningssystem för att kunna kvalitetssäkra alla projekt som görs inom företagets verksamhet och kunna redovisa att detta görs. Kvalitetsledningssystemet ska vara certifierat enligt ISO 9001 eller ansluta till detta.

Brandkonsulten AB - Sveriges Brandkonsultförening, BRA