Brandskydd under byggtid på Kvarnholmen

08 jun 2023


På den tidigare industriön är bostadsutvecklaren JM i full gång med produktionen av mer än 450 nya bostäder med utsikt mot Svindersviken på Kvarnholmens södra sida.

Projektet genomförs i flera olika etapper där produktion utförs i anslutning till inflyttade delar. Inom ramen för projektet utförs även ett större sammanhängande garage i sex våningsplan som ansluter mot flera av bostadshusen.

Med nyinflyttade boende, ett komplext garage, samt etappvis produktion av bostäderna, ställs stora krav på ett fungerande brandskydd under byggtid.

Brandkonsulten AB och JM utför regelbundna uppföljningar på plats och hittar gemensamt lösningar för att säkerställa brandskyddet under byggtiden. Vi tackar JM för förtroendet och för ett aktivt och utmärkt förebyggande arbete med brandskydd under byggtid!

Vill ni veta mer om hur vi jobbar med brandskyddet för projektet, kontakta Anders Karlsson.