CAT, Eskilstuna

06 feb 2022

Coop Automotive Terminal är en industribyggnad om ca 110 000 m2 med högsta kvalitet. Som exampel på byggnadens storlek kan nämnas att den har 100 in- och utlastningsportar, en volym motsvarande 2,5 Globen (Avicii Arena) samt ett sprinklerskydd bestående av 101 000 sprinklerhuvuden.

Brandkonsulten AB har i tät samverkan och med stort förtroende från beställare, projektörer och entreprenörer medverkat i projektet med Coops nya automatlager i Kjula, Eskilstuna – en av Europas största och modernaste anläggningar.