Sjöbris, Umeå

19 jun 2019

Sjöbris är namnet på två restaurangbåtar med gemensam brygga som ligger vid Umeälven centralt i Umeå. De flytande restaurangerna är utförda utifrån samma krav som gäller för restauranger på land, vilket har varit en utmaning då båtar normalt inte är anpassade för dessa krav. Ett exempel är att utrymningen från båtarna har anpassats för personer med funktionhinder.