Skälbyskolan, Sollentuna

19 jun 2019

Foto: Mattias Hamrén.
Skälbyskolan i Sollentuna, som stod klar 2018, är en för- och grundskola med strax över 200 barn och elever. Skolan har en annorlunda planlösning med fokus på öppenhet och rymd, utan några egentliga korridorer och med flera naturliga mötesplatser. De mer publika funktionerna som gymnastiksal och matsal är placerade på det nedersta planet, avskiljbara och möjliga att hyra ut vid behov.

Skolan är utformad med ett modernt brandskydd vilket bland annat innefattat installation av sprinkler och brand- och utrymningslarm. Detta har gjort att vi kunnat verifiera en ökad frihet i materialval och med en betydligt större öppenhet i planlösningen jämfört med en traditionell utformning. Brandkonsulten AB har varit med på hela resan, från skiss till utförandekontroller.