Sturegallerian

14 apr 2019

Sturegallerian är en sammanslagning av flera kvarter och bakgårdar vid Stureplan på Östermalm i Stockholm. Kvarteret omfattar cirka 65 000 m2 fördelat på 4 våningsplan. Kvarteren uppfördes i början av 1900-talet och inrymde då bostäder och butiker. Gallerian byggdes 1988 och förutom den finns även ett kontorshotell i byggnaden. Sturebadet har funnits i lokalerna sedan slutet av 1800-talet.

Brandkonsulten AB har arbetat med kontoren och de publika delarna sedan slutet av 90-talet. Sedan 2014 har arbetet skett i nära samverkan med förvaltningen, både vad gäller löpande hyresgästanpassningar samt kontroll och uppföljning av befintligt brandskydd. Vi har tagit fram rutiner för utrymning och genomfört utrymningsövningar med de olika verksamheterna. Eftersom vi har en projektledande roll i de projekt som rör brandskyddet kan vi vara extra lyhörda för beställarens önskemål och krav.

Eftersom en mängd ombyggnationer har skett under byggnadens drygt 100-åriga historia, har en brandteknisk utmaning varit att inventera och dokumentera brandskyddslösningarna som finns i byggnaderna samt bedöma brandavskiljande förmåga i befintliga byggnadsdelar.