Den nya tiden

02 feb 2023


Kungstornen uppfördes ursprungligen som symboler för den nya tiden och med ambitionen att uppföra två ”skyskrapare”. Förutom tornen som är uppförda i 17 våningar utgörs fastigheterna även av lågdelar om 8 våningar. Byggnaderna nyttjades ursprungligen för butiker, kontor och högst upp i byggnaden, restauranger och nattklubb.

Brandkonsulten AB har på uppdrag av BÅ Fastighetskonsult AB inventerat och dokumenterat brandskyddet i byggnaderna för att hyresvärd och hyresgäster ska kunna bedriva ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete. Utmaningar under arbetet har varit byggnadernas storlek och komplexa planlösningar. Det har också varit en utmaning att byggnaderna har ett högt kulturhistoriskt värde vilket ställt stora krav på förståelse för hur detta påverkat brandskyddet genom åren.

Vill ni veta mer om vårt arbete med Kungstornen eller hur vi jobbar med att inventera och dokumentera brandskyddet i befintliga byggnader, kontakta Folke Andersson.