Ett branschledande samarbete

06 mar 2020

Tillsammans med Novi Real Estate har Brandkonsulten AB utvecklat ett arbetssätt för att hålla all deras dokumentation som berör brandskyddet uppdaterad. Ett arbetssätt som ger synergieffekter och ett hållbart brandskydd i Novis fastigheter över tid.

Efter att ha arbetat intensivt med projektet under 2019 går vi nu vidare in i 2020 för att implementera arbetssättet och sprida kunskap om brand- och utrymningssäkerhet. Här under en trevlig lunchutbilding på Novis fina kontor. Brandkonsulten AB vill tacka Novi Real Estate och särskilt Stefan Liffner och Jesper Holmgren för ett riktigt bra samarbete.


Är du intresserad av att höra mer om hur vi jobbar? Vill du också sprida kunskap om brandskydd och utrymningssäkerhet där du arbetar? Kanske jobbar ni i projekt där det ofta dyker upp generella frågor om brand? Vi hjälper er gärna.