Hollywood!

06 sep 2023Filmstaden 23, en gång i tiden Stockholms lilla Hollywood, utgörs av en mix av nybyggda och äldre kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Verksamheterna i byggnaden utgörs av ett kluster av kreativa företag.

Som ett led i Genestas arbete med brandsäkerhetsarbetet inom området har Brandkonsulten AB engagerats för att inventera, värdera och dokumentera det byggnadstekniska brandskyddet.

Att förvalta ett brandskydd i befintliga byggnader kräver förståelse, engagemang och kunskap. Vi hjälper gärna till att förklara hur ett framgångsrikt systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas.

Kontakta Folke Andersson för mer information.