Nya brandskyddsregler – vi är med!

10 jul 2023

Under 2024 planeras nya regler för brandskydd i byggnader att träda i kraft. Nuvarande regler togs fram för drygt 10 år sedan och därefter har endast mindre justeringar skett.

Brandkonsulten AB är med och bidrar med vår kunskap och erfarenhet för att det nya regelverket ska bli så bra som möjligt utifrån dagens förutsättningar för byggande. Vi är aktiva direkt i Boverkets referensgrupp men påverkar även regeländringarna genom branschorganisationerna BRA och BIV där vi är representerade i styrelsen.

Vi vill vara med och driva utvecklingen framåt och ser en stor möjlighet till det via medverkan i de olika grupperna.

Aktivt deltagande vid större regeländringar som denna innebär också att vi kommer ha goda kunskaper om regelverket redan innan det träder i kraft. Den kunskapen kommer vi givetvis att dela med oss av via utbildningar framöver.

Håll utkik eller hör av dig till Mattias Skjöldebrand om du vill veta mer redan nu!