På ruinens brant!

21 sep 2023


Jo, det är faktiskt så att detta exceptionella hotell är utfört i en gammal ruin i en brant.

Eknors har utvecklat ett unikt lägenhetshotell med 18 exklusiva bostadsrätter i en kulturminnesskyddad ruin från 1800-talet med bästa läge invid Saltsjöqvarn och med panoramautsikt över Djurgården och Stockholms inlopp.

Den brandtekniska projekteringen har ställt stora krav på kreativitet och samarbete med projektets arkitekt och entreprenör för att göra den brandtekniska utformningen så robust och yteffektiv som möjligt för att rymmas inom ruinens väggar.

Byggnaden har bland annat försetts med en sprinklerinstallation och ett automatiskt brand- och utrymningslarm som en del i utrymningsstrategin.

Vill ni veta mer om projektet, kontakta Silvia Al Breidi.Foto: Martin Stern