Rätt brandskydd vid installation av laddplatser

22 feb 2024

Laddinfrastrukturen växer kontinuerligt, såväl på våra vägar som i garagen.

Humlegården Fastigheter AB erbjuder möjlighet till laddning av el- och hybridfordon i flera av sina fastigheter och denna service utökas ständigt.

Brandkonsulten AB har tillsammans med Humlegårdens teknikutvecklare Nour Seddati, utfört brandtekniska inventeringar i 17 av deras garage med fokus på laddplatser för att säkerställa att ett fullgott brandskydd erhålls och att räddningstjänstens möjligheter till insats tillgodoses.

Är ni också intresserade av att få koll på ert brandskydd kopplat till laddplatser, eller är ni nyfikna på hur vi arbetar med detta? Kontakta Joakim Åberg för att veta mer!