Säkra solcellsinstallationer

12 sep 2023

LEJE Fastigheter har en hög ambition avseende förnybar energi och har idag försett samtliga av sina fastigheter med solcellsinstallationer.  

Ambitionen är också hög avseende säkerheten och tillsammans med Brandkonsulten AB har LEJE Fastigheter och deras solcellsleverantörer sett till att samtliga installationer har utförts brandsäkra, både med hänsyn till skydd mot uppkomst av brand och räddningstjänstens säkerhet vid en insats. Detta med bland annat genomtänkta kabeldragningar och manöverdon för frånkoppling av solcellsanläggningen.  

”För oss på LEJE så har det varit viktigt att vi inte bara uppfyller dagens lagkrav utan även morgondagens. Vi tror på en fullständig brandutredning inför varje solcellsinstallation, detta inte bara för att rädda människor och egendom utan även för att hålla nere försäkringspremie och inte behöva bygga om eller komplettera anläggningarna i framtiden.”
– Niklas Granström, grundare och delägare i LEJE Fastigheter AB.

Genom att vi får vara med som rådgivande part går det med relativt enkla medel att säkerställa att solcellsinstallationer utförs i linje med rådande säkerhetspraxis samt räddningstjänstens och försäkringsbolagens rekommendationer”.
– Oliver Walsh, gruppchef på Brandkonsulten med 2,5 års erfarenhet från Solcellsbranschen.     

Brandkonsulten AB tackar LEJE Fastigheter för förtroendet och ett gott samarbete med dessa projekt.

Om ni vill veta med om solcellsinstallationer och vad man ska tänka på avseende säkerhet är ni varmt välkomna att höra av er till Oliver Walsh.