Silo 1, Göteborgs kronjuvel

20 jun 2019

Det 27 våningar höga bostadshuset kommer bli ett av Göteborgs nya landmärken.

Höga byggnader kräver särskild fokus på utrymningssäkerheten och räddningstjänstens insats. I Silo 1 har brand- och utrymningssäkerheten verifierats genom bland annat installation av sprinkler, räddningshiss, trycksatta stigarledningar och övertrycksatta trapphus. Ett modernt brandskydd för en modern byggnad!

Efter sommaren ser vi fram emot fler spännande projekt i Göteborg då vi etablerar vårt nya lokalkontor i staden.