Tre snabba med Victor Engvall

14 nov 2023


Vilka är de största riskerna med litiumjonbatterier?
Ett brinnande litiumjonbatteri kan ha ett aggressivt brandförlopp och vara svårsläckt för räddningstjänsten. Batteriet kan felfungera på olika sätt och bland annat släppa ut toxiska gaser. Skada kan ske långt efter att batteriet exempelvis utsatts för en smäll, vilket gör det oberäkneligt.

I vilken lagstiftning regleras kraven avseende energilagring med litiumjonbatterier?
Det finns vägledningar men inga konkreta brandtekniska myndighetskrav. Energilager kommer dock till viss del att behandlas i Boverkets nya byggregler.

Vilka skyddshöjande åtgärder kan fastighetsägare vidta, även om det idag inte finns några klara myndighetskrav?
Vid större mängder eller storlekar av litiumjonbatterier bör man brandtekniskt skilja av utrymmet där de placeras. Andra goda exempel på åtgärder är möjlighet att kunna brandgasventilera utrymmet och att kunna förflytta batterierna utomhus.