Välkommen Oliver Walsh

22 jan 2021

Året börjar med en förstärkning till Stockholmskontoret.

Varför har du valt Brandkonsulten AB?
Det finns två saker som får mig att både trivas och prestera optimalt. Det ena är gemenskap, trygghet och glädje på arbetsplatsen. Det andra är en organisation som är dynamisk, kunddriven och ödmjuk för förbättring. Dessa två principer går hand i hand med den vision och värderingar som Brandkonsulten AB arbetar efter. Redan mina första veckor har jag fått uppleva hur detta efterlevs i praktiken; kunden är i fokus, telefonen går före mailen, det är alltid nära till skrattet och principen att ”för att göra ett bra jobb så måste man må bra” genomsyrar allt.

Vad tror du branschen har för utmaningar?
Som brandkonsult har vi ett ansvar för människors trygghet och säkerhet. Detta ställer krav på att vi designar långsiktiga lösningar som fungerar i praktiken och inte bara på pappret. Vi står även för utmaningar när det gäller hållbarhet, digitalisering och en mer dynamisk byggnadsanvändning. Jag tror därmed att vi behöver föra en aktiv dialog med våra beställare för att kunna ge projektet det där lilla extra. I slutändan är det vi som tillsammans med våra kunder hjälper till att skapa ett säkert samhälle.