What a mäss!

23 maj 2024

I takt med att Försvarsmakten växer utökas elevplatserna på officersutbildningen.

För att möta utbildningens behov kommer området kring Karlberg att byggas ut, bland annat med en ny mässbyggnad vilken blir en av de viktigaste byggnaderna i området.

Och vilken mäss det blir! Ännu ett exempel på vår devis att inget brandskydd ska stå i vägen för funktion och form.

Brandkonsulten AB tackar Tham & Videgård Arkitekter samt alla andra som varit engagerade i projektet för ett mycket gott samarbete i arbetet med framtagandet av förfrågningsunderlag.

Vill ni veta mer om vårt arbete i projektet, kontakta Linda Widmark.


Bildcred: Tham & Videgård