Efter branden

26 okt 2022


Kasern II uppfördes i början på 1800-talet och nyttjades ursprungligen för inkvartering av båtsmän. Efter att flottan lämnade Skeppsholmen under 1950-talet övertogs byggnaden av Kungliga Konsthögskolan. 2016 drabbades byggnaden av en brand där takkonstruktionen förstördes och där hela byggnaden vattenskadades vid släckningsarbetet. Under 2018 inleddes arbetet med att återställa byggnaden som nu står färdig för nya hyresgäster, bland annat Statens Konstråd.

Brandkonsulten AB har i nära samarbete med Statens fastighetsverk, arkitekt och entreprenörer medverkat i projektet. Vi har stor erfarenhet av projekt som omfattar byggnader med stort kulturhistoriskt värde, däribland Sjöhistoriska museet, Högalidskyrkan och Vadstena kloster.

Behöver du hjälp med en kulturbyggnad? Tveka inte att höra av dig till Anders Karlsson eller Daniel Fridström.